Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз
Рэспублікі Беларусь

Аб'ектыўнасць. Гонар. Айчына.

Афіцыйны сайт

Судова-псіхалагічная экспертыза

Прадмет

Прадметам судова-псіхалагічнай экспертызы з’яўляецца вывучэнне псіхічных працэсаў, уласцівасцяў, станаў і механізмаў псіхічнай дзейнасці асобы, ацэнка іх уплыву на яе паводзіны ў юрыдычна значны перыяд часу.

Аб’екты

  • фізічныя асобы, а таксама матэрыялы і справы, па якіх праводзіцца судова-псіхалагічная экспертыза.

Задачы

Вызначэнне:

  • індывідуальна-псіхалагічных асаблівасцяў падазронага, абвінавачанага, уплыву індывідуальна-псіхалагічных асаблівасцяў гэтых асоб на іх паводзіны падчас здзяйснення інкрымінаваных ім дзеянняў;
  • эмацыянальных рэакцый і станаў, у тым ліку афекту, у падазраванага, абвінавачанага падчас здзяйснення інкрымінаваных ім дзеянняў, іх здольнасці ў поўнай меры ўсведамляць значэнне сваіх дзеянняў ці кіраваць імі;
  • наяўнасці ці адсутнасці ў непаўналетняй асобы не звязанага з псіхічным расстройствам (захворваннем) адставання ў псіхічным развіцці, з прычыны якога гэтая асоба падчас здзяйснення небяспечнага для грамадства ўчынку была не здольная ўсведамляць фактычны характар ці грамадскую небяспеку свайго ўчынку;
  • псіхічнага стану маці, наяўнасці псіхатраўмуючай сітуацыі, выкліканай родамі, ва ўмовах якой маці здзейсніла забойства свайго дзіцяці падчас родаў ці непасрэдна пасля іх;
  • узроўню псіхічнага развіцця, індывідуальна-псіхалагічных асаблівасцяў, псіхічнага стану, наяўнасці ці адсутнасці псіхічных расстройстваў у пацярпелага ў выпадку здзяйснення ў дачыненні да яго злачынства супраць палавой недатыкальнасці ці палавой волі, здольнасці гэтай асобы разумець характар і значэнне дзеянняў, якія здзяйсняюцца з ёй, ці аказваць супраціўленне вінаватаму;
  • псіхічнага (эмацыянальнага) стану асобы, якая, як мяркуецца, скончыла жыццё самагубствам, у перыяд, які папярэднічаў смерці, наяўнасці або адсутнасці прычынна-выніковай сувязі паміж дзеяннямі падазронага, абвінавачанага і асаблівасцямі псіхічнага стану асобы, якая, як мяркуецца, скончыла жыццё самагубствам, у перыяд, які папярэднічаў смерці.

Акрамя таго, пры правядзенні судова-псіхалагічнай экспертызы могуць вырашацца іншыя пытанні, якія маюць значэнне для справы, для адказу на якія патрабуюцца спецыяльныя псіхалагічныя веды.