Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз
Рэспублікі Беларусь

Аб'ектыўнасць. Гонар. Айчына.

Афіцыйны сайт

Аб часопісе

Часопіс «Судовая экспертыза Беларусі» заснаваны ў 2015 годзе Дзяржаўным камітэтам судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь у мэтах забеспячэння навуковага, метадалагічнага і практычнага суправаджэння судова-экспертнай дзейнасці, укаранення ў практыку дасягненняў навукі і тэхнікі, прагрэсіўных формаў і метадаў арганізацыі і вытворчасці судовых экспертыз і правядзення даследаванняў.

У часопісе друкуюцца навуковыя артыкулы і іншыя матэрыялы па актуальных прававых, медыцынскіх, тэхнічных і іншых тэарэтычных і практычных аспектах правядзення экпертных даследаванняў, інфармацыя аб значных айчынных і замежных падзеях, якія маюць дачыненне да судова-экспертнай дзейнасці і Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Рэспублікі Беларусь.

Часопіс уключаны ў пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па медыцынскіх (у галіне судовай медыцыны), тэхнічных (у галіне судова-экспертнай дзейнасці) і юрыдычных навуках, а таксама ў Расійскій індэкс навуковага цытывання. Выданне атрымала прызнанне не толькі ў краіне, але і за мяжой, аб чым сведчыць той факт, што ў ім актыўна друкуюцца і вядучыя айчынныя навукоўцы, і замежныя прадстаўнікі навуковай экспертнай супольнасці (Расія, Кітай, Літва, Украіна, Казахстан, Нідэрланды, Арменія і інш.).

ISSN: 2413-6158

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі сродка масавай інфармацыў № 1766 ад 11 мая 2015 г., якое выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Перыядычнасць выхаду – адзін раз у паўгоддзе (красавік, кастрычнік).

Тэрыторыя распаўсюджвання:

Рэспубліка Беларусь (каталог РУП «Белпошта», падпісныя індэксы 002942, 00294);

Расійская Федэрацыя (электронны каталог ООО «Інфармнавука», падпісны індэкс 00294; каталог АТ Агенцтва «Роспечать»);

Украіна (электронны каталог ДП «Прэса», падпісны індэкс 00294);

Казахстан (АТ «Казпошта», падпісны індэкс 92294).

Галоўны рэдактар часопіса Іванова Вольга Аляксееўна (тел. +375 17 308 63 25).

Навуковы рэдактар часопіса кандыдат юрыдычных навук Мароз Ігар Анатольевіч

Члены рэдакцыйнага савета часопіса:

Швед А. І. – кандыдат юрыдычных навук, дацэнт (старшыня рэдакцыйнага савета);
Данчанка А. А. – доктар медыцынскіх навук, прафесар (намеснік старшыні рэдакцыйнага савета);
Барчашвілі І. Ш. – акадэмік АЕН Казахстана, доктар юрыдычных навук, прафесар (Казахстан);
Войтаў І. В. – доктар тэхнічных навук;
Гучок А. Я. – доктар юрыдычных навук, дацэнт;
Казлоў У. Л. – доктар тэхнічных навук, прафесар;
Леановіч С. М. – доктар тэхнічных навук, прафесар;
Майліс Н. П. – заслужаны дзеяч навукі Расійскай Федэрацыі, заслужаны юрыст Расійскай Федэрацыі, доктар юрыдычных навук, прафесар (Расія);
Нікандраў В. М. – доктар біялагічных навук, прафесар;
Рэвінскі В. В.  – доктар тэхнічных навук, дацэнт;
Расінская А. Р. – заслужаны дзеяч навукі Расійскай Федэрацыі, доктар юрыдычных навук, прафесар (Расія);
Рубіс А. С. – доктар юрыдычных навук, прафесар;
Скугарэўскі А. А. – доктар медыцынскіх навук, прафесар;
Смірнова С. А. – заслужаны дзеяч навукі Расійскай Федэрацыі, заслужаны юрыст Расійскай Федэрацыі, доктар юрыдычных навук, прафесар (Расія);
Цікавенка А. Г. – доктар юрыдычных навук, прафесар;
Чучко В. А. – доктар медыцынскіх навук, прафесар;
Шабанов В. Б. – доктар юрыдычных навук, прафесар;
Шакель Н. В. – кандыдат юрыдычных навук, дацэнт;
Шэпіцько В. Ю. – акадэмік НАПрН Украіны, заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі Украіны, доктар юрыдычных навук, прафесар (Украіна);
Шышко А. В. – кандыдат эканамічных навук (Расія).

Члены рэдакцыйнай калегіі часопіса:

Юрыдычныя навукі: Варонін М. В. (старшыня рэдакцыйнай калегіі па юрыдычных навуках), Рубіс А. С. (прадстаўнік рэдакцыйнага савета), Шабанаў В. Б. (прадстаўнік рэдакцыйнага савета), Лапіна І. А., Мароз І. А., Панамарэнка Ю. У., Шумак Г. А.;
Медыцынскія навукі: Аўсіюк Ю. А. (старшыня рэдакцыйнай калегіі па медыцынскіх навуках), Скугарэўскі А. А. (прадстаўнік рэдакцыйнага савета), Чучко В. А. (прадстаўнік рэдакцыйнага савета), Анін Э. А., Гелда А. П., Герасімовіч А. І., Галубовіч В. В., Крылоў А. Ю., Кухнавец А. А., Асцянка Ю. І., Цецюеў А. М.;
Тэхнічныя навукі: Еўмененка С. А. .(старшыня рэдакцыйнай калегіі па тэхнічных навуках), Казлоў У. Л. (прадстаўнік рэдакцыйнага савета), Леановіч С. М. (прадстаўнік рэдакцыйнага савета), Залужный Г. І., Крывіцкі А. М.;
Іншыя навукі: Урублеўскі П. В. (старшыня рэдакцыйнай калегіі па іншых навуках), Нікандраў В. М. (прадстаўнік рэдакцыйнага савета), Котава С. А., Смольскі А. П.